ФАКСИМИЛЕ

1. Аливаа нэг бичиг баримт, хувь хүний гарын үсгийг ямар нэг аргаар дуурайлган хийх;


2. Гэрэл зургийн тусламжтайгаар уран зургийг буулган хэвлэх;
3. Аливаа нэг хүний гарын үсгийн дарц, хэвлэмэл бар.