ҮНЭЧ

1. [хуучирсан] Үйсээр хийсэн сав;


2. Онгоцны сүүлээс өөш, гувчуур чирч явдаг нэг зүйл бяцхан ухмал модон онгоц