ҮЛТЭХ II

Өвчин халдварлах, тахал тусах.

Ижил үг:

ҮЛТЭХ I