ҮЙМЦҮҮЛЭХ

1. Бусдыг амгалан тайван байдлыг үймүүлэх, сэтгэл санааг нь зовоож үелзүүлэх;


2. Олныг самгардуулах, дэмий үймээн тарих.