үйл нь ирсэн хулгана муурын сүүлээр тоглох
үйлээ дуудах, гай дуудах гэсэн санаа