үйлийг нь үзэж үсийг нь сөргөөх
зовоох, шаналгах, тарчлаах