үйл нь хатгах
бүтэхгүй дээрээ зовлон болох хэргийг хийх гэж дур хөдлөх