нүдний өмнө үзэгдэх
а. Нүдний өмнө дурайтал харагдах; б. [шилжсэн] Нүдний өмнө харагдаж байгаа юм шиг сэтгэлд буух