ҮЖЭЭД

Язгуурын монгол аймгаас гаралтай. Чингисийн дүү Отчигин ноёны хувь өмчид очсон монгол аймгийн нэр.