ҮЗВЭР

Жүжиг, цэнгүүн, кино мэтийн үзэж сонирхох зүйл - Ийм үед айл, хүн бүрд кино, урлагийн элдэв үзвэр хүргэх амаргүй дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., үзвэрийн газар (үзвэр үзэх газар), үзвэрийн танхим (үзвэр үзэх өрөө), сэдэвчилсэн үзвэр (тусгай сэдвийн дор зохиох үзвэр).

үзвэрийн газар үзвэр үзэх газар
үзвэрийн танхим үзвэр үзэх өрөө
сэдэвчилсэн үзвэр тусгай сэдвийн дор зохиох үзвэр