үгүй хүн туслаач үнэнч хүн хайрлаач
/ зүйр цэцэн үг /
байхгүй хүн байхгүйн зовлонг мэдэх гэсэн санаа