үгүй гэж уйлдаггүй бий гэж бардамнадаггүй
/ зүйр цэцэн үг /
даруу байх, байгаа байдалдаа зохицох