муу үг модон улаатай
/ зүйр цэцэн үг /
муу юм дорхноо дуулддаг, муу үг дороо тархдаг гэсэн санаа