үг зөөх
хов жив хөөцөлдөх, олныг хутган үймүүлж явах