их үг хэлэх
биеэсээ ахадсан юм ярих, хэгжүүн хэвлүүн зан гаргах