үг гаргах
хэл өгүүлэл гаргах, гомдоллох, хэл ам татлах