УТАСЛАХ

1. Утсан хэмжээ тавих;


2. Утас тавьж чимэглэх;
3. Хөгжимд утас, чавхдас хийх.