УТАСЛУУЛАХ

1. Утсаар хэмжээ тавиулах;


2. Утас тавьж чимэглүүлэх;
3. Хөгжимд утас хийлгэх.