УТГАГҮЙ

Агуулга байхгүй, утга байхгүй, утга муутай: утгагүй үг (утга муутай, авцалдаагүй үг), утгагүй дэлгэрэнгүй... (утга муутай, хэрэггүй юм), утгатай утгагүй [хоршоо] (янз бүрийн, зүсэн зүйлийн); утгагүй олноос олигтой ганц дохио дээр [зүйр цэцэн үг] (олон таван үг хэрэггүй, санаагаа товч бөгөөд тодорхой хэлж сурах гэсэн санаа), утгагүй үг цагийн дайсан, урагшгүй хүн ажлын дайсан [зүйр цэцэн үг] (олон юм ярьж цагаа барах хэрэггүй, хүнээ таньж ажлаа хийх нь чухал гэсэн санаа).

утгагүй үг утга муутай, авцалдаагүй үг
утгагүй юм утга муутай, хэрэггүй юм
утгатай утгагүй янз бүрийн, зүсэн зүйлийн
утгагүй олноос олигтой ганц дохио дээр олон таван үг хэрэггүй, санаагаа товч бөгөөд тодорхой хэлж сурах гэсэн санаа
утгагүй үг цагийн дайсан урагшгүй хүн ажлын дайсан олон юм ярьж цагаа барах хэрэггүй, хүнээ таньж ажлаа хийх нь чухал гэсэн санаа