УТАСДУУЛАХ I

Утсаар юмны чигийг гаргуулах, хэмжүүлэх.

Ижил үг:

УТАСДУУЛАХ II