УТАСДАХ I

Утсаар юмны чигийг гаргах, хэмжих.

Ижил үг:

УТАСДАХ II