УТАС II

Хүний яриаг алсад цахилгаан соронзон долгионоор дамжуулах хэрэгсэл: утас илгээх (утсаар ярих) - дэлгэрэнгүй...

утас илгээх утсаар ярих
утас тавих а. Цахилгаан утасны шугам тавих; б. Телефон утасны аппаратыг залгах
утас татах утас тэлж тогтоох
утас явуулах цахилгаан мэдээ илгээх
утасны бүхээг гудамжид байрлуулсан утсаар ярих бүхээг
утасны хороо цахилгаан мэдээний газар
утасны шугам утсан холбооны шугам
утсаар ярих утсан холбоог ашиглан хол байгаа хүнтэй холбоо барих
баярын утас баяр хүргэж ирүүлсэн буюу явуулсан цахилгаан мэдээ
утас цохих цахилгаан мэдээ явуулах, утсаар ярих
Ижил үг:

УТАС I