УТСАН

1. Мяндас, ноос, хөвөн зэргийг нарийн болгож, цувж нийтгэсэн нь: утас нийтгэх (ёнхор хөвөн зэргийг дэлгэрэнгүй...


2. Төмөрлөгийн зүйлийг нарийн цувсан нь; утсан холбоо (мэдээлэл агуулсан цахилгаан соронзон дохиог кабель шугам, агаарын шугамаар дэлгэрэнгүй...
3. Хөгжмийн чавхдас;
4. Шугам зураас гаргадаг нэгэн зүйл хэрэгсэл: утас татах (барилга зэрэгт тэгш хазгай болж буйг мэдэхээр утсаар хэмжээ тавих).