УТАРХАЙ

Тасалж авсан: утархай цай (хэсэглэн авсан цай).