УРИХ I

Ирүүлэхээр хүндэтгэн дуудах, залах - Ямар жүжигчин урих гэж байгааг лавлав. дэлгэрэнгүй... урих шошго (урих хүний тэмдэг болгох шошго), хоолонд урих (хоол иднэ үү хэмээн залах), бүжигт урих (бүжиг хийнэ үү хэмээн хүндэтгэн гуйх), урин ирүүлэх (хүндэтгэн залж авчрах), урьж ажиллуулах (залан авчирч ажиллуулах), урих шошго [хуучирсан] (урих хүний тэмдэг болгосон шошго), урих залах [хоршоо] (хүндэтгэн ирүүлэх).

урих шошго урих хүний тэмдэг болгох шошго
хоолонд урих хоол иднэ үү хэмээн залах
бүжигт урих бүжиг хийнэ үү хэмээн хүндэтгэн гуйх
урин ирүүлэх хүндэтгэн залж авчрах
урьж ажиллуулах залан авчирч ажиллуулах
урих шошго урих хүний тэмдэг болгосон шошго
урих залах хүндэтгэн ирүүлэх
Ижил үг:

УРИХ II:

УРИХ III