УРИН II

Уур, хилэн: урин ихт (уур ихт) - Асар урин нүгэлт хэдэр догшин хүнтэй амраглах ба эсэргүүцэх дэлгэрэнгүй... Субашид., урин мунхаг [хоршоо] (уур хилэн ихтэйн зэрэгцээ мохоо ухаантай), урин тачаангуй [хоршоо] (а. Маш шунахай санаатай; б. Мунхаг тачаал ихтэй), урин хилэн [хоршоо] (дургүйцэн хорсох байдал, уур бухимдал), урин тачаал [хоршоо] (мунхаг дур хүсэл).

урин ихт уур ихт
урин мунхаг уур хилэн ихтэйн зэрэгцээ мохоо ухаантай
урин тачаангуй а. Маш шунахай санаатай; б. Мунхаг тачаал ихтэй
урин хилэн дургүйцэн хорсох байдал, уур бухимдал
урин тачаал мунхаг дур хүсэл
Ижил үг:

УРИН I