УРИУЛАХ

1. Урихаар бие хүн илгээх;


2. Урилга хүлээн авах - Сайн тогоочтойгоо очицгоогоод зочин гийчнээр уриулсан ажээ. Б.Ринчен. Сандо дэлгэрэнгүй...