УРИН I

1. Цаг улирлын эерүү дулаан уур амьсгал: урин цаг (хавар), урин цаг ирэх (хавар дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Зан ааш уян зөөлөн: урин зөөлөн [хоршоо] (а. Цаг агаарын аятай таатай байдал; б. Сэтгэл ялдам өр нимгэн зан).

урин цаг хавар
урин цаг ирэх хавар болох, дулаан болох
урин салхи ирж буй цагийн зөөлөн тааламжтай салхи
урин дулаан цаг агаарын аятай таатай, дулаан байдал
урин зөөлөн а. Цаг агаарын аятай таатай байдал; б. Сэтгэл ялдам өр нимгэн зан
Ижил үг:

УРИН II