БААРТАГЛАХ I

Баартаг өмсөх.

Ижил үг:

БААРТАГЛАХ II