БААРТАГЧИН I

Хөөргөн сагсуу, бардам зантан.

Ижил үг:

БААРТАГЧИН II