УЙЛ

1. Усны хоролзон эргэлдэх газар: усны уйл (усны эргүүлэг), усч хүн уйлд [зүйр дэлгэрэнгүй...


2. Үсний эргүүлэг: үсний уйл (үсний эргүүлэг);
3. Модны эргүүлэг, модны цагариг;
4. [шилжсэн] Амьдралын хүрд, амьдралын өгсөх буурах, мандах дэгжих бүхий л үйл явц: амьдралын уйл (амьдралын эргүүлэг, амьдрал өрнөх дэлгэрэнгүй...
усны уйл усны эргүүлэг
усч хүн уйлд хийж чадах зүйлдээ хэтэрхий эрэмшиж түүнээсээ болж хохирох гэсэн санаа
үсний уйл үсний эргүүлэг
амьдралын уйл амьдралын эргүүлэг, амьдрал өрнөх явц
уйлан тамга хоорондоо холбоо бүхий, онгорхой гурван цагариг хэлбэртэй тамга. Дотроо зөв, буруу харсан, хөлтэй, хөвчтэй гэх мэт олон янз байдаг. Эргэх хорвоогийн мөнхжин, мал сүргийн энхжин, ашиг шим, тоо толгой өсөж үржихийн бэлгэ тэмдэг болдог