УЙДАШГҮЙ

Уйдаж боломгүй, уйдахын аргагүй - Уралдаж наадахад урт сайхан аргамаг, учирч суухад уйдашгүй сайхан амраг. дэлгэрэнгүй...