ТЭЭРШЭЭХ

Тээр дараа болгож үзэх, ад үзэх, бэрхшээх - Энэ бүхэнд хүний хөлд дарагдаж байна гэж санах ч үгүй, тэр энэ ирлээ дэлгэрэнгүй... Д.Батбаяр. Цахилж яваа гөрөөс., тээршээж үзэх (түвэгшээх, ад үзэх), тээршээж хойш тавихаар тэвчиж урдаа барь [зүйр цэцэн үг] (түвэгшээгээд ажлаас зугтаад байвал юу ч бүтэхгүй, ажлыг зоригтой барьж аваад хий гэсэн санаа).

тээршээж үзэх түвэгшээх, ад үзэх
тээршээж хойш тавихаар тэвчиж урдаа барь түвэгшээгээд ажлаас зугтаад байвал юу ч бүтэхгүй, ажлыг зоригтой барьж аваад хий гэсэн санаа