ТЭЭРЭГ

Халуунд ялаа шумуулд хазуулан байж ядсан, тэсэж ядсан мал амьтан: тээргийн гөрөөс агнах (ан гөрөөсийг дэлгэрэнгүй...