ТЭЭРТЭЙ

1. Хэрэггүй илүүц ачаа ихтэй;


2. [шилжсэн] Сэтгэлийн дарамт зовлон ихтэй: тээртэй санагдах (түвэгтэй санагдах, сэтгэл санаанд дараатай санагдах);
3. [шилжсэн] Саад тотгортой, саад түвэг ихтэй - Илүүдсэн хурын тээртэй үерийг үүр цүүрээр туулж явсан бид ялсан юм, үер ялагдсан юм. дэлгэрэнгүй... тээртэй зүйл (аж амьдрал, ажил хэрэгт тээртэй, саад болсон зүйл).