ТЭЭРШЭЭЛ

Тээршээх үйлийн нэр, тээр дараас гэж үзэх явдал.