шувууны тор
а. Шувууг алдахаас сэргийлж, дотор нь байлгах сараалжин хэрэгсэл; б. Шувуу барих хэрэгсэл