ТОМДОХ

Зохистой хэмжээнээс хэтэрхий том байх, томын учир зохимжгүйдэх - Түүний өмссөн халаад биед нь хэтэрхий дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун., томдсон дээл (биеийн хэмжээнээс том дээл, нэлээд уужуу дээл), томдсон малгай (том малгай), гутал томдох (гутал хэтэрхий том байх) - Хүү нь сая гэрээс гарч ирэн, томдсондоо майжийчихсан бахиал гутлаа пар пар дуугарган тосон гүйсээр ирэв. Д.Батбаяр. Цахилж яваа гөрөөс.

томдсон дээл биеийн хэмжээнээс том дээл, нэлээд уужуу дээл
томдсон малгай том малгай
гутал томдох гутал хэтэрхий том байх