ТОМИЛОГДОХ

Үйл ажилд тохоогдох, удирдах албан тушаалтны өгсөн үүргийг биедээ хүлээх - Автономитын үед төрийн дээд эрхэнд дэлгэрэнгүй...Д.Намдаг. Цаг төрийн үймээн., комисс томилогдох (ямар нэг ажил хэргийг гүйцэтгүүлэхээр дээд байгууллага болон удирдах хүний тушаалаар ажлын хэсэг гаргах), багшаар томилогдох (багшийн ажил хийхээр болох), гадаадад ажиллахаар томилогдох (гадаадад ажиллахаар болох), сайдын албанд томилогдох (сайдын алба гүйцэтгэхээр тохоогдох), - Энэ хүн болбоос Улиастайд Монголын засгийн газраас томилогдон суугаа сайд бөлгөө. Л.Түдэв. Улаан долгион., суурин томилогдсон дипломат төлөөлөгч (суурин ажиллуулахаар тохоон томилсон дипломат төлөөлөгч).

комисс томилогдох ямар нэг ажил хэргийг гүйцэтгүүлэхээр дээд байгууллага болон удирдах хүний тушаалаар ажлын хэсэг гаргах
багшаар томилогдох багшийн ажил хийхээр болох
гадаадад ажиллахаар томилогдох гадаадад ажиллахаар болох
сайдын албанд томилогдох сайдын алба гүйцэтгэхээр тохоогдох
суурин томилогдсон дипломат төлөөлөгч суурин ажиллуулахаар тохоон томилсон дипломат төлөөлөгч