ТОЛТ

1. Хүн, амьтны зүрхний угийн бүдүүн судас бүхий хэсэг - Цэрэг эрийн толт зүрх лугшихаа зогсох мэт болов. дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Илд, хутганы ишинд өмсгөсөн дугтуй төмөр: хутганы толт (хутганы дугтуй төмөр);
3. [хуучирсан] Тахиж тавиглахад хэрэглэдэг зүрх.

зүрхэн толт а. Хүн, амьтны зүрхний угийн бүдүүн судас бүхий хэсэг; б. [шилжсэн] Сэтгэлийн уг, санааны мухар; в. [шилжсэн] Монгол бичгийн хэлний авиа зүйд үндэслэж үе үсгийн зарчмын баримтлан зохиосон хэлний зүйн бичиг
хутганы толт хутганы дугтуй төмөр