баян тарган
элбэг хангалуун, дутагдах гачигдах зүйлгүй