ухуулга таниулга
ямар нэгэн зүйлийн талаар бусдад сэнхрүүлэн ойлгуулах ажил