ТАМШАА

1. Хоол ундыг уруул амаараа амтархан идэх зантай: идэхдээ тамшаа (идэж уухдаа ямбалан, голж шилж дэлгэрэнгүй...


2. Идэж уухдаа цамаан, хоол унд голомтгой: тамшаа идэштэй хүн (хоол унд голж шилдэг хүн);
3. Тоомсоргүй, ихэрхэг зан байдалтай: тамшаа зан (тоомсоргүй ихэрхэг зан), тамшаа байдалтай хүн (тоомсоргүй, ихэмсэг дэлгэрэнгүй...
идэхдээ тамшаа идэж уухдаа ямбалан, голж шилж тансаглах дуртай
тамшаа идэштэй хүн хоол унд голж шилдэг хүн
тамшаа зан тоомсоргүй ихэрхэг зан
тамшаа байдалтай хүн тоомсоргүй, ихэмсэг зантай хүн