ТАМТАРХАЙ

1. Нэгэнт тамтарсан юм; хувцас хунар зэрэг юмны урагдаж элэгдсэн байдал: тамтархай цамц (урагдаж дэлгэрэнгүй...


2. Бүтэн юмнаас элэгдэж унасан тасархай - Муу дээлийн урагдсан тамтархайгаар шал арчив. И.Дамбажав нар. Монгол дэлгэрэнгүй...