ТАМТРАХ I

1. Тамтаг болох, элэгдэж урагдах - Таван хурууныхаа хумсыг тамтартал, арван хурууныхаа хумсыг хаттал ачийг минь дэлгэрэнгүй... Лу.Алтан товч., гутал тамтрах (гутал элэгдэж муудах, хуучрах), хувцас тамтрах (хувцас элэгдэн муудах, урагдан ноорох);


2. Эвдрэн сүйдэх; эд хогшил нь тамтрах (эд хогшил эвдэрч муудах);
3. [шилжсэн] Эд хөрөнгөө барж хоосрох, доройтох: малаа барж тамтрах (малаа барж хоосрон доройтох), хөрөнгөө үрж дэлгэрэнгүй... (эд хөрөнгөө үрэн таран хийж хоосрох).

гутал тамтрах гутал элэгдэж муудах, хуучрах
хувцас тамтрах хувцас элэгдэн муудах, урагдан ноорох
эд хогшил нь тамтрах эд хогшил эвдэрч муудах
малаа барж тамтрах малаа барж хоосрон доройтох
хөрөнгөө үрж тамтрах эд хөрөнгөө үрэн таран хийж хоосрох
Ижил үг:

ТАМТРАХ II