тамын таглаа замын бөглөө
/ зүйр цэцэн үг /
хэнд ч, юунд ч хэрэггүй амьтан гэсэн санаа