тамын амьтан тамдаа дуртай
/ зүйр цэцэн үг /
үйл үйлээ дагадаг, дассан газрын даавуу зөөлөн, дассан сурсан газар там байсан ч сайхан гэсэн санаа