ТАЛХДАХ

Талхлах, нунтаглах, талх болтол нь нунтаглах.