ган тайлах
олон хоног хургүй байж хуурайшсаны эцэст хур бороо орох