гашуудал тайлах
гашуудах хугацааг дуусгаж, ёс гүйцэтгэх